Het medical taping concept bij het syndroom van Tietze

Verkoulen YJM, Willemstein LJ

Literatuur type: 
case study
Rating: 
☆☆☆☆
Publicatie jaar: 
2010

 

Achtergrond
Het syndroom van Tietze wordt beschreven als 'een goedaardige, pijnlijke, niet-purulente en gelokaliseerde zwelling van de costosternale, sternoclaviculaire of costochondrale gewrichten, meestal de tweede of de derde rib betreffend'. Tot nu toe is geen afdoende fysiotherapeutische behandeling bekend. Deze casestudy beschrijft het Medical Taping Concept (MTC) als aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling bij een patiënt met het syndroom van Tietze.

Methode
Patiënt De casus betreft een vierentwintigjarige vrouw met het syndroom van Tietze waarbij de volgende klachten zich manifesteren; zwelling, verdikking en pijn bovenaan de borstwand links, uitstralende pijn naar arm en schouder en een pijnlijke en stijve bovenrug. Er zijn diverse remissies en opflakkeringen geweest. De symptomatische behandelvormen hadden geen effect.
Interventie Het MTC in combinatie met fysiotherapeutische mobilisaties, oefentherapie en advies.

Resultaten
De VAS voor het onderdeel pijn is verlaagd met gemiddeld 73,9%, de zwelling ter hoogte van de tweede rib is verdwenen en het functioneren in het algemeen dagelijks leven is verbeterd met 78,5%.

Discussie
Vervolgonderzoek moet plaatsvinden door middel van vergelijking van verschillende interventies bij grotere patiëntenpopulaties.

Conclusie
Het MTC in combinatie met fysiotherapeutische mobilisaties, oefentherapie en advies is mogelijk afdoende bij het syndroom van Tietze en kan meer doen dan enkel symptomen bestrijden.

 

Volledig artikel: 
  Ja Nee Totaal
Inleiding      
1) Relevante aanleiding? Ja    
2) Literatuurverwijzingen? Ja    
3) Probleem / vraagstelling te destilleren? Ja    
       
Methode      
4) Voldoende informatie pathologie v/d patiënt? Ja    
5) Heldere onafhankelijke variabele(n)? Ja    
6) Heldere afhankelijke variabele(n) (AV)? Ja    
7) Voldoende informatie tijdsaspecten? Ja    
8) Voldoende informatie instrument voor bepalen van AV? Ja    
9) Voldoende informatie gebruikte materialen? Ja    
10) Alpha waarde en/of betrouwbaarheidsinterval vermeld? Ja    
11) Bias t.g.v. tijdsaspecten uit te sluiten?   Nee  
12) Gewenst instrument voor bepalen AV?   Nee  
13) Methode van interventie goed omschreven? Ja    
       
Resultaten      
14) Resultaten zijn een volledige weergave van AV? Ja    
15) Significantie vermeld? Ja    
16) Conclusies terecht? Ja    
17) Relevante resultaten? Ja    
18) Resultaten klinisch relevant? Ja    
19) Conclusies worden ondersteund door ander onderzoek?   Nee  
       
Totaal     16
       
Reproduceerbaar onderzoek? Ja    
       

 

Referenties: 

Afstudeerproject Avans 2010, Breda