The use of kinesio taping in improvement of face mobility in patient after facial nerve reconstruction

Hałas I, Senderek T, Krupa L

Literatuur type: 
case study
Rating: 
Publicatie jaar: 
2005

 

Achtergrond
Het doel van deze studie is het aantonen van de mogelijkheid om Kinesio Tape te gebruiken als extra interventie bij patiënten met een perifeer zenuwlaesie.

Materiaal en methode
Het artikel beschrijft een case studie van een vrouwelijke patiënt die behandeld werd in het revalidatie centrum van het Neuropsychiatrie Ziekenhuis in Lublin. Naast verschillende fysiotherapeutische interventies werd de Kinesio Tex tape en Kinesio Tape methode toegevoegd aan de behandeling.

Resultaten
Er werden verbeteringen geregistreerd in symmetrie van het gezicht, bewegingen van de tongspier en op sommige gebieden wat betreft kwaliteit van het leven van de patiënt.

Conclusie
Het gebruik van Kinesio Taping methode in de fysiotherapeutische behandeling voor perifere zenuwlaesies is een nieuw en effectieve therapeutische optie.

 

  Ja Nee Totaal
Inleiding      
1) Relevante aanleiding? Ja    
2) Literatuurverwijzingen?   Nee  
3) Probleem / vraagstelling te destilleren? Ja    
       
Methode      
4) Voldoende informatie pathologie v/d patiënt? Ja    
5) Heldere onafhankelijke variabele(n)?   Nee  
6) Heldere afhankelijke variabele(n) (AV)?   Nee  
7) Voldoende informatie tijdsaspecten?   Nee  
8) Voldoende informatie instrument voor bepalen van AV?   Nee  
9) Voldoende informatie gebruikte materialen? Ja    
10) Alpha waarde en/of betrouwbaarheidsinterval vermeld?   Nee  
11) Bias t.g.v. tijdsaspecten uit te sluiten?   Nee  
12) Gewenst instrument voor bepalen AV?   Nee  
13) Methode van interventie goed omschreven?   Nee  
       
Resultaten      
14) Resultaten zijn een volledige weergave van AV?   Nee  
15) Significantie vermeld?   Nee  
16) Conclusies terecht?   Nee  
17) Relevante resultaten? Ja    
18) Resultaten klinisch relevant?   Nee  
19) Conclusies worden ondersteund door ander onderzoek?   Nee  
       
Totaal     5
       
Reproduceerbaar onderzoek?   Nee  
       

 

Referenties: 

FP 2005; 5(2):272-276